Konsulent

I vor konsulentafdeling løser vi en lang række ad hoc opgaver indenfor analyse, projektstyring og programmering.

Opgaverne løses for et bredt udsnit af kunder såvel indenfor som udenfor den finansielle sektor.

Som et eksempel indenfor den finansielle sektor, kan nævnes et større pengeinstitut, som, i forbindelse med et konceptudviklingsprojekt, ønskede assistance til at udarbejde en kravspecifikation/opgavebeskrivelse og vurdering for et delsystem, som indgik i det nye koncept, som var under udvikling.

Som eksempler udenfor den finansielle sektor, kan nævnes assistance i forbindelse med behovsvurderinger og valg af leverandører i forbindelse med større IT-investeringer.

På programmeringssiden kan der være tale om alt fra datakonverteringsopgaver til mindre og større programmeringsopgaver, som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i MicroTechs egne systemer.

Et eksempel herpå er et udenlandsk pengeinstitut, som ønsker at kunne foretage opkrævninger i Danmark på vegne af kunder over hele verden.

Et andet eksempel er et pengeinstitut, som ønsker at udfase et ældre Nixdorf-baseret specialsystem med et nyere, som MicroTech så får til opgave at udvikle med udgangspunkt i vore bestående rammesystemer.

Sammen med vore samarbejdspartnere råder vi over ekspertise indenfor .Net og C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, knockout.js, ASP.NET MVC og Forms, SQL-Server, Delphi, DataFlex, Pascal, samt integration mellem foranstående og Microsoft Office produkter som Word, Outlook og Excel

For yderligere oplysninger og referencer kan Ole Kirkholt kontaktes på telefon 75 85 94 44 eller via e-mail microtech@microtech.dk.

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om vores ydelser.

Skriv til os