Forsikring

MicroTech har udviklet MT-Forsikring, som er et system til brug for tegning af forsikringer on-line via pc og mobile devices. Systemet er i 2016 lanceret i version V, og har udviklet sig et en komplet løsning med en front-end mod brugerne og en veludviklet intern del, som bruges af forsikringsrådgiverne.

Kunden kan betjene sig selv gennem hele købsprocessen, og en gennemgribende automatisering og workflow management gør det muligt meget omkostningseffektivt at håndtere hele tegningsprocessen.

Automatiseringen reducerer samtidigt fejlraten og sikrer et ensartet og højt rådgivningsniveau ud mod kunderne

Systemet er udviklet som et standardsystem, der kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov såvel hvad angår funktonalitet som branding.

Systemet er forberedt for at kunne integreres med andre systemer.

Systemet har kørt i drift siden april 2006 med meget gode erfaringer, hvilket kan dokumenteres ved referencer.

For en nærmere beskrivelse af MT-Forsikring samt oplysninger om referencer kan Jan Poulsen kontaktes på tlf. 75 85 94 44 eller via e-mail microtech@microtech.dk.

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om vores ydelser.

Skriv til os