Sponsorater

MicroTech sponserer løbende forskellige velgørende formål og andre initiativer af ikke-kommerciel karakter.

I 2017 har vi valgt at fortsætte den mangeårige støtte til Børnelejren på Langeland

Børnelejren på Langeland har til formål at afholde lejre for vanskeligt stillede børn. Lejrene bliver afholdt på Søgård Hovedgård på Sydlangeland. For yderligere oplysninger: www.lejren.dk.

Derudover støtter vi også Julemærkefonden, samt Danske Hospitalsklovne.

 

Årsagen til at vi offentliggør ovenstående er alene at gøre opmærksom på disse støtteværdige projekter og derigennem opfordre andre til også at overveje at støtte ovenstående eller lignende projekter.

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om vores ydelser.

Skriv til os